Archiwalna strona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawierciu

LOGOPEDA

Strona główna » Szkoła » LOGOPEDA

wielkość tekstu: A | A | A

Terapia Logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się

mgr Magdalena Gudyś

Gabinet nr 3 (przy szatniach)

 

Drodzy Rodzice!

      Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.  Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
      Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

 

Diagnoza logopedyczna

               Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza badanie sondażowe w klasach zerowych i pierwszych oraz oddziałach przedszkolnych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuje pisemną informację dla rodzica . Po otrzymaniu informacji rodzice zainteresowani logo terapią powinni zgłosić się na konsultacje i ustalić zasady współpracy.

Terapia

               Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesnych formach terapii.

Współpraca z rodzicami

               Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopeda nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenia z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do następnego spotkania.

                Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

               Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam do systematycznego zaglądania do zeszytów oraz konsultacji.

 

Godziny pracy:

PN. 9-13

WT. 9-13

ŚR. 8-13

CZW. 8.30-16

PT. 8.30-11

 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.       

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.     

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, np. fonologiczne, pragmatyczne, syntaktyczne i morfologiczne. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Niezwykle ważne jest, by w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń, jak najwcześniej podjąć terapię logopedyczną i kontynuować ją aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.

Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą.

Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej mogą uczestniczyć rodzice uczniów.

 

 DO ZADAŃ LOGOPEDY W SZKOLE W  SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;                        
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;                                                                                                                                                   
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;                                                                        
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów: 
  a) w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”

Zapewniamy

 • Fachową opiekę wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauk pedagogicznych
 • Jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach
 • Nowoczesne klasopracownie wyposażone w tablice interaktywnej nauki
 • Specjalistyczną opiekę nad dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych)
 • Miłą i przyjazną atmosferę

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Charakterystyka sztandaru Gimnazjum Nr 2 im. St. Szymańskiego w Zawierciu Cały sztandar jest ręcznie haftowany z wysokiej klasy precyzją. Awers: przedstawia na niebieskim tle symbolizujący ład, porządek, naukę, powagę placówki, budynek Gimnazjum z jej patronem na czele inż. ...dalej 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu
ul. Niedziałkowskiego 21, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 75
e-mail: sp2zawiercie@zawiercie.eu

 • DSC_0079
 • DSC_0039
 • DSC_0050
 • DSC_0053
Zawiercie, strona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu, znajdziesz tu informacje o szkole, bibliotece, świetlicy, sport w szkole, wydarzenia z życia szkoły.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna