Archiwalna strona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawierciu

RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu: A | A | A

KLAUZULA  INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1000 z 2018r.)
 

Informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu im. Stanisława Szymańskiego z siedzibą:  42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 21; NIP: 649-23-09-811; reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły
 2. Dane osobowe osoby( dziecka czy rodzica/opiekuna) przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły.
 3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym ze Szkołą (np. Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Zawierciu, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu),  oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
 4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
 5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie placówki, można o pytać osobiście, listownie lub pod adresem mailowym placówki: sp2zawiercie@zawiercie.eu oraz Inspektora Ochrony Danych : iod@gimpmyszkow.pl    
 7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy

 • Fachową opiekę wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauk pedagogicznych
 • Jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach
 • Nowoczesne klasopracownie wyposażone w tablice interaktywnej nauki
 • Specjalistyczną opiekę nad dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych)
 • Miłą i przyjazną atmosferę

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Charakterystyka sztandaru Gimnazjum Nr 2 im. St. Szymańskiego w Zawierciu Cały sztandar jest ręcznie haftowany z wysokiej klasy precyzją. Awers: przedstawia na niebieskim tle symbolizujący ład, porządek, naukę, powagę placówki, budynek Gimnazjum z jej patronem na czele inż. ...dalej 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu
ul. Niedziałkowskiego 21, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 75
e-mail: sp2zawiercie@zawiercie.eu

 • DSC_0079
 • DSC_0039
 • DSC_0050
 • DSC_0053
Zawiercie, strona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu, znajdziesz tu informacje o szkole, bibliotece, świetlicy, sport w szkole, wydarzenia z życia szkoły.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna