Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 75

SP2

Zawiercie

im. Stanisława
Szymańskiego

Szkoła

Logo serwisu.

Przedszkole

Logo serwisu.

Sport

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Szkoła

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

1. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.

2. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

3. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego poprzedzającego dnia o godzinie 19:00 i widoczny jest na szkolnej stronie dziennika elektronicznego Librus.

4. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.  W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

5.  Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi

6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z:

  • wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, testów ( także tych przełożonych)
  • zaplanowanych kartkówek (także tych przełożonych)
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji i aktywnego w niej udziału
  • konieczności posiadania przyborów, zeszytów i książek niezbędnych do pracy na lekcji
  • wzorowego zachowania oraz wykonywania obowiązków dyżurnego
  • wykonywania zadań domowych

8. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

9. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

10. ,,Szczęśliwy numerek”  obowiązuje od 8 lutego 2021 r. aż do odwołania.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.