Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 75

SP2

Zawiercie

im. Stanisława
Szymańskiego

Szkoła

Logo serwisu.

Przedszkole

Logo serwisu.

Sport

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1000 z 2018r.)
 

Informujemy że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu im. Stanisława Szymańskiego z siedzibą:  42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 21; NIP: 649-23-09-811; reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły
  2. Dane osobowe osoby( dziecka czy rodzica/opiekuna) przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły.
  3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym ze Szkołą (np. Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Zawierciu, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu),  oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
  4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
  6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie placówki, można o pytać osobiście, listownie lub pod adresem mailowym placówki: sp2zawiercie@zawiercie.eu oraz Inspektora Ochrony Danych : iod@gimpmyszkow.pl    
  7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.