Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 75

SP2

Zawiercie

im. Stanisława
Szymańskiego

Szkoła

Logo serwisu.

Przedszkole

Logo serwisu.

Sport

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Przedszkole

Programy i projekty edukacyjne

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022

Ogólnopolski Projekt edukacyjny "Terapia ręki dla każdego"

Celem wychowania przedszkolnego jest udzielenie pomocy dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi i stworzenie im warunków wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie ich do podjęcia w pełni samodzielnego życia. Dlatego kiedy rozwój nie przebiega harmonijnie i pojawiają się trudności, należy proponować dzieciom odpowiednie oddziaływania tak, aby wypracować z nimi możliwie najlepszą sprawność, co automatycznie przełoży się na jakość ich życia.

Dzieciaki z naszego przedszkola wraz z wychowawcami przystąpiły do projektu

Program terapii ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli stabilizowanie obręczy barkowej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Ma również na celu dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów, oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Program daje możliwość takiego korzystania z treści edukacyjnych, by można je było modyfikować i elastycznie dostosować do aktualnych potrzeb dzieci.

Projekt ten spełnia kilka funkcji: przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022, punkt 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa, roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”

Projekt jest realizowany od 01.09.2021r- 30.04.2022r. Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Cele projektu: - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców;
 • prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej
  i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania przyrodą;
 •  promocja placówek oświatowych; - integracja nauczycieli, dzielenie się pomysłami.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywny przedszkolak kreatywne dziecko”

Projekt jest realizowany od 01.10.2021- 30.05.2022. Głównym celem niniejszego projektu jest kreatywne i twórcze działanie nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”, doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia  motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji, skupienia oraz współpracy. Kluczowe jest pokazanie dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;

 

W roku szkolnym 2021/2022 Zerówka „Pszczółki” przystąpiła do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt.: „Emocja”. Podejmowana inicjatywa ma na celu wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych. Projekt obejmuje pięć bloków tematycznych obejmujących rozmowy o uniwersalnych wartościach. Przedszkolaki „wyruszą w podróż” do Zaczarowanych Krain: Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii oraz Odwagi.

 

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ENGLISH SPECIAL DAYS ”.

W tym roku szkolnym na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu będzie realizowany OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ENGLISH SPECIAL DAYS ”. Jest to projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez realizowanie na zajęciach języka angielskiego tzw. „dni nietypowych”.

Główne cele projektu to:

- budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych;

- poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;

- stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;

- pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.