Archiwalna strona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawierciu

Debata oświatowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Zawierciu

Strona główna » Aktualności » Debata oświatowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Zawierciu

wielkość tekstu: A | A | A

     Dnia 5 października br. w naszej szkole odbyła się debata oświatowa na temat: „Kierunki rozwoju edukacji w Gminie Zawiercie w myśleniu o Uczniu XXI wieku”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, władze miasta, samorządowcy, dyrektorzy zawierciańskich placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.  
     Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim, który powitał zgromadzonych gości oraz podkreślił, że do programu zgłosiło się 130 gmin, z których wyłoniono zaledwie 30 uczestników. Wśród wyróżnionych znalazła się Gmina Zawiercie, która przystąpiła do realizacji pilotażowego programu. W problematykę spotkania wprowadziła Doradca Prezydenta Miasta ds. Edukacji pani Maria Utracka, która w formie prezentacji omówiła kompetencje kluczowe uczniów oraz nakreśliła sytuację oświaty w gminie Zawiercie. Nad przebiegiem debaty czuwała pani Dorota Tomaszewicz - ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji, która przedstawiła scenariusz spotkania oraz przydzieliła zadania dla uczniów i nauczycieli. Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu kolażu na temat: „Szkoła moich marzeń”. Efektem pracy zespołów uczniowskich była prezentacja modelu szkoły XXI wieku - szkoły wyposażonej w kolorowe pracownie oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Według młodych uczestników debaty nad wszechstronnym rozwojem ucznia czuwać powinien „kolorowy nauczyciel”, który darzy swoich podopiecznych szacunkiem, wspiera ich kreatywność, jest osobą pogodną oraz zawsze uśmiechniętą. Dyskusja nad kształtowaniem umiejętności ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji obywatelskich, prowadzona była również przez uczniów naszej szkoły w ramach zajęć warsztatowych. Debata przeprowadzona została metodą World Café służącą wymianie informacji oraz pomysłów przez uczestników podzielonych na grupy przypisane do osobnych stolików, pracujących pod kierownictwem moderatorów. Zespołowej analizie poddane zostały tematy dotyczące mocnych stron zawierciańskiej oświaty, kierunku zmian dla kompetencyjnego rozwoju ucznia XXI wieku w naszym regionie oraz działań instytucji z terenu gminy Zawiercie służących wsparciu rozwoju ucznia.  Szukano również odpowiedzi na pytania dotyczące określenia „Dobra Szkoła”, wizerunku nauczyciela XXI wieku, oczekiwań rodziców wobec placówki oświatowej dziecka oraz cech i umiejętności, jakie posiadać powinien absolwent zawierciańskiej szkoły podstawowej. Ukoronowaniem pracy uczestników debaty, po wcześniejszej zespołowej analizie odpowiedzi na podane tematy, była prezentacja przez moderatorów priorytetów w zakresie dalszego kierunku działań nad opracowaniem planu wspomagania oraz rozwoju szkół w gminie Zawiercie.  Za najważniejsze uznano działania służące budowaniu poczucia wartości ucznia oraz rozwijanie jego kompetencji społecznych. Służyć temu ma bezpieczna szkoła, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w której nauka odbywa się w kameralnych klasach. System stypendialny ma wspierać uzdolnionych uczniów i umożliwić im rozwijanie talentów. Wszechstronny rozwój ucznia wiąże się z koniecznością współpracy szkoły z domem rodzinnym oraz poczuciem odpowiedzialności rodzica za kształtowanie umiejętności dziecka. Wskazane najważniejsze założenia mają sprzyjać rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w taki sposób, aby byli oni przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Wnioski z pierwszego etapu debaty oświatowej w naszym mieście posłużą w planowaniu konkretnych działań w zakresie zawierciańskiej oświaty. Na zakończenie Doradca Prezydenta Miasta ds. Edukacji pani Maria Utracka podziękowała uczestnikom spotkania za zaangażowanie oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Podziękowania przyjęła również pani Marlena Szczęśniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu.

poprzednia strona |1|2|3| z   3 następna|ostatnia

czytano: 2470 razy

autor: sp2zawiercie.pl

data dodania: 2017-10-06 17:47:58

Zapewniamy

 • Fachową opiekę wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauk pedagogicznych
 • Jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach
 • Nowoczesne klasopracownie wyposażone w tablice interaktywnej nauki
 • Specjalistyczną opiekę nad dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych)
 • Miłą i przyjazną atmosferę

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Charakterystyka sztandaru Gimnazjum Nr 2 im. St. Szymańskiego w Zawierciu Cały sztandar jest ręcznie haftowany z wysokiej klasy precyzją. Awers: przedstawia na niebieskim tle symbolizujący ład, porządek, naukę, powagę placówki, budynek Gimnazjum z jej patronem na czele inż. ...dalej 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu
ul. Niedziałkowskiego 21, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 75
e-mail: sp2zawiercie@zawiercie.eu

 • DSC_0079
 • DSC_0039
 • DSC_0050
 • DSC_0053
Zawiercie, strona Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu, znajdziesz tu informacje o szkole, bibliotece, świetlicy, sport w szkole, wydarzenia z życia szkoły.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna